Vad innebär "holistisk"?

Torrfoder är en steril produkt. Själva processen av att tillverka ett torrfoder innebär att kvaliteten på den animaliska proteinkällan reduceras. Resultatet blir en produkt som inte tillgodoser djurets hela behov av aminosyror. Hunden är en carnivor - en köttätare - och det är endast animaliskt protein som innehåller alla de för hunden essentiella aminosyrorna. Hunden kan överleva på ofullständigt protein, det vill säga protein med vegetabiliskt ursprung, vegetabiliska och/eller animaliska biprodukter, gluten eller hydrolyserat protein. Men det innebär en påfrestning på hundens hela existens att behöva överleva på protein med ofullständig aminosyraprofil och helt utan levande enzymer. Vissa individer klarar det bättre än andra. Men på många hundar ser vi problem med päls, mage, allergier, tumörer, etc. När problem uppstår sätter vi oftast in symptombehandling; vi fokuserar på den sjuka kroppsdelen och behandlar symptomen med olika mediciner. I vissa fall finns det säkert behov av detta också, men vi borde samtidigt granska helheten. Det ena utesluter inte det andra, holistisk behandling får aldrig utesluta veterinärvård! Men att se hela existensen och rätta till obalanser, såväl i kost som miljö, ger kanske den sjuka kroppen en chans att hela sig själv. Det är just det som är holistiskt - att se helheten.

Puppy

En sann holistisk approach handlar om balans och att ta hänsyn till alla behov hos hela hunden. En holistisk livsstil måste innefatta både miljön och de sociala välbefinnandet hos hunden såväl som en näringsrik och hälsosam kost.

En holistisk livsstil innebär att i stället för att enbart fokusera på sjukdom eller specifika delar av kroppen, ta hänsyn till hela existensen och hur den interagerar med sin miljö. Det är baserat på naturlagen att en helhet består av flera av varandra beroende delar.

För att uppnå optimal hälsa är det viktigt att förse kroppen med tillräckliga mängder av protein, fetter, mineraler, vitaminer och vatten. Näring är en nyckelfaktor för att uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Det är ett naturligt tillstånd för kroppen att vara vid god hälsa. Sjukdom och kronisk ohälsa är ett resultat av att kroppen misslyckats med sin självläkeprocess. I stället för att betrakta sjukdom som en isolerad incident ska det ses som ett symptom på ett större problem.

En holistisk diet hjälper hela djuret genom att tillföra naturlig näring som stödjer det interna biologiska systemet. Kroppen tar hand om sig själv om den tillåts göra det. Ju renare foder, ju bättre matsmältning vilket resulterar i högre näringsupptag och därmed bättre hälsa. En diet fri från artificiella tillsatser, kemikalier, biprodukter och onaturliga substanser hjälper till att upprätthålla en god hälsa. Naturliga ingredienser tillför naturlig näring och stödjer kroppens pågående normala funktioner. Ett friskt djur har större motståndskraft mot sjukdomar och en god hälsa upprätthålls när hundens näringsbehov är väl underhållna och balanserade. Diet är nyckeln till god hälsa.

Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning!Kontakta oss

Aveo AB
Stallgatan 5
234 35 Lomma

tel: 0479 80026
fax: 040 410480

info@healthypaws.se